Voorjaar 2022: besluit over Hamerkwartier

Publicatie datum: 05-01-2022

Dit voorjaar besluiten de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders over de Investeringsnota Hamerkwartier.

 

Op 11 januari wordt de nota naar het college van B en W gestuurd, en op woensdag 16 februari wordt de nota behandeld in de gemeenteraad.  Als de nota word vastgesteld, kan er geld worden vrijgemaakt om te investeren in de openbare ruimte en publieke voorzieningen in het gebied. Ook kunnen projectontwikkelaars gaan starten met sloop en met de voorbereidingen voor nieuwbouw.

 

 

 

Tijdspad:

 

- 11 januari 2022: college van B en W besluit over investeringsnota, milieueffectrapportage Hamerkwartier en bestemmingsplan Exclusiva-kavel (hoek Schaafstraat – Gedempt Hamerkanaal).

- Nota van Beantwoording wordt verstuurd naar insprekers

- 16 februari 2022: gemeenteraad stelt investeringsnota, milieueffectrapportage en bestemmingsplan Exclusiva vast.