Groen licht voor transformatie Hamerkwartier

Publicatie datum: 01-03-2022

De Amsterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met de Investeringsnota Hamerkwartier. Daarmee kan de transformatie in het gebied nu ook echt van start gaan. De nota stond op de agenda van de raadsvergadering van 16 en 17 februari 2022. De raadsleden kregen tot 27 februari de tijd om over het plan te stemmen. Er werden 14 moties ingediend, waarvan er tien zijn aangenomen, drie zijn verworpen en één is ingetrokken. De aangenomen moties vind je als bijlage hieronder.

Er werden drie moties aangenomen die betrekking hebben op de ondernemers in het gebied:

 

* een motie waarin het college van wethouders wordt verzocht om “Een serieuze inspanning te verrichten om de ondernemers die het Havenkwartier (sic) moeten verlaten een serieus betaalbaar alternatief te bieden om hun werkzaamheden aldaar te kunnen voortzetten.”

 

* een motie waarin het college van wethouders wordt verzocht om “Zich maximaal in te spannen om de zo bepalende ondernemers te behouden binnen Hamerkwartier en deze ruimhartig te faciliteren, dit middels het opstellen van een proactief plan."

 

* een motie waarin het college van wethouders wordt verzocht om “Zich in te zetten voor het behoud van de bestaande culturele ondernemingen in het Hamerkwartier, en dus bij de ontwikkeling van het Hamerkwartier rekening zich in te spannen voor (her)huisvesting van culturele ondernemingen.“ Specifiek worden in deze motie genoemd "cultureel ondernemers (...) die bijdragen aan deze tegencultuur, bijvoorbeeld Skatecafé, Garage Noord en FC Hyena”.

 

 

Twee andere moties hebben betrekking op de IJplein/Vogelbuurt:

 

- Een motie waarin het college van wethouders wordt verzocht om:

 

– scenario’s uit te werken waarbij achterstallig onderhoud in de openbare ruimte wordt aangepakt

– hierbij bijvoorbeeld te kijken naar:

* of en hoe eventuele opbrengsten van ontwikkeling van de Kinderboomlocatie ten goede kunnen komen aan de (directe) omgeving;

* het herprioriteren van opknapbeurten van de openbare ruimte in de stad;

– en deze scenario’s voor te leggen aan de raad

 

- Een motie waarin het college van wethouders wordt verzocht om de  openbare ruimte in de IJplein-Vogelbuurt  te verbeteren, door:

 

- De beschikbare informatie over de staat van de openbare ruimte in de IJplein- en Vogelbuurt beschikbaar te stellen aan de Raad en bewoners;

- direct te starten met het verbeteren van de openbare ruimte waar dat nu al kan;

- daarover actief te communiceren aan de bewoners van de IJplein- Vogelbuurt;

- te verkennen op welke wijze en op welke termijn dekking geregeld kan worden.

 

Als je de moties rustig wil doorlezen, download dan de PDF hieronder.