GROTE BUUR KETJEN

 

Ketjen (voorheen Albemarle Catalysts) is een chemiebedrijf dat sinds het begin van de vorige eeuw actief is op het bedrijfsterrein ten oosten van het Hamerkwartier. Bij veel inwoners van Amsterdam-Noord is het bedrijf nog wel bekend als Ketjen, later Akzo Nobel. In 2014 zijn de activiteiten overgenomen door Albemarle Corporation. In 2024 is de naam van de onderneming gewijzigd in Ketjen. In Amsterdam werken dagelijks 450 medewerkers aan het ontwikkelen, produceren en verkopen van katalysatoren.
Door de inzet van katalysatoren van Ketjen kunnen brandstoffen op duurzamere wijze worden geproduceerd en leidt verbranding van deze brandstoffen tot minder belasting van het milieu. De katalysatoren van Ketjen worden door raffinaderijen en de chemische industrie over de hele wereld gebruikt. Katalysatoren zijn namelijk onmisbare hulpstoffen die chemische processen efficiënter maken. Door het gebruik van katalysatoren wordt minder energie gebruikt in chemische processen en worden de juiste producten verkregen.

 

Wilt u meer weten over de producten en processen van Ketjen, klik dan hier. Natuurlijk kunt u de bedrijfslocatie ook ‘live’ bezoeken tijdens een van de open dagen. U kunt zich aanmelden voor een bezoek via de contactpagina.

 


Veiligheid en milieu


Ketjen werkt met industriële hoeveelheden gevaarlijke stoffen en is aangewezen als BRZO bedrijf (BRZO regelgeving – Besluit Risico Zware Ongevallen). Wij dragen als BRZO bedrijf een bijzondere verantwoordelijkheid bij het verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen. Gezondheid, veiligheid en milieu zijn dan ook de belangrijkste randvoorwaarden bij alles wat we doen op de locatie; wij werken (milieu)veilig of niet!
Lees hier meer over hoe wij dag in dag uit werken aan het continu verhogen van de milieu- en veiligheidsstandaard op onze lokatie.

 

Duurzaamheid


Ketjen neemt duurzaamheid als uitgangspunt bij alles wat ze doet, voor alle belanghebbenden bij Ketjen: eigen medewerkers, omwonenden, klanten, leveranciers en aandeelhouders. Een duurzame bedrijfsvoering beperkt zich niet tot het managen van risico’s, het beheersen van kosten maar is ook gericht op het bijdragen aan een betere wereld voor de huidige en toekomstige generaties.
Lees hier meer over het thema duurzaamheid op de Ketjen website.


Plannen voor het verminderen van de CO2 uitstoot


Het productieproces van Ketjen is energie-intensief omdat er in het proces veelvuldig ‘gedroogd’ en ‘gebakken’ wordt. Hiervoor wordt nog een aanzienlijke hoeveelheid aardgas gebruikt.
Ketjen heeft het klimaatakkoord en de klimaatdoelstellingen omarmd en heeft voor de periode tot 2030 een meerjarenplan om haar aardgasverbruik en de daarmee samenhangende CO2 emissie te verlagen. Dit plan richt zich op hergebruik van warmte, elektrificatie en de introductie van energiezuinigere (droog)technologieën. Ketjen beoogt een nuluitstoot CO2 in 2050. Ketjen orienteert zich derhalve op de vervanging van aardgas door bijvoorbeeld waterstof rond 2030.  
Volg de ontwikkelingen bij Ketjen op de thema’s veiligheid, milieu en duurzaamheid op de nieuwspagina van de Ketjen website.

 

 

 

 

Lees meer over Ketjen en de VISIE op het Hamerkwartier.

 

 

Ketjen

Nieuwendammerkade 1-3

1022AB Amsterdam

Ketjen.com/nl