GROTE BUUR ALBEMARLE CATALYSTS

 

Albemarle Catalysts is een chemiebedrijf dat sinds het begin van de vorige eeuw actief is op het bedrijfsterrein ten oosten van het Hamerkwartier. Bij veel inwoners van Amsterdam-Noord is het bedrijf nog wel bekend als Ketjen, later Akzo Nobel. In 2014 zijn de activiteiten overgenomen door Albemarle Corporation. In Amsterdam werken dagelijks 450 medewerkers aan het ontwikkelen, produceren en verkopen van katalysatoren.
Door de inzet van katalysatoren van Albemarle kunnen brandstoffen op duurzamere wijze worden geproduceerd en leidt verbranding van deze brandstoffen tot minder belasting van het milieu. De katalysatoren van Albemarle worden door raffinaderijen en de chemische industrie over de hele wereld gebruikt. Katalysatoren zijn namelijk onmisbare hulpstoffen die chemische processen efficiënter maken. Door het gebruik van katalysatoren wordt minder energie gebruikt in chemische processen en worden de juiste producten verkregen.

 

Wilt u meer weten over de producten en processen van Albemarle, klik dan hier of bekijk de Albemarle bedrijfsfilm of virtuele rondleiding op de locatie. Natuurlijk kunt u de bedrijfslocatie ook ‘live’ bezoeken tijdens een van de open dagen. U kunt zich aanmelden voor een bezoek via de contactpagina.

 


Veiligheid en milieu


Albemarle werkt met industriële hoeveelheden gevaarlijke stoffen en is aangewezen als BRZO bedrijf (BRZO regelgeving – Besluit Risico Zware Ongevallen). Wij dragen als BRZO bedrijf een bijzondere verantwoordelijkheid bij het verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen. Gezondheid, veiligheid en milieu zijn dan ook de belangrijkste randvoorwaarden bij alles wat we doen op de locatie; wij werken (milieu)veilig of niet!
Lees hier meer over hoe wij dag in dag uit werken aan het continu verhogen van de milieu- en veiligheidsstandaard op onze lokatie.

 

Duurzaamheid


Albemarle neemt duurzaamheid als uitgangspunt bij alles wat ze doet, voor alle belanghebbenden bij Albemarle: eigen medewerkers, omwonenden, klanten, leveranciers en aandeelhouders. Een duurzame bedrijfsvoering beperkt zich niet tot het managen van risico’s, het beheersen van kosten maar is ook gericht op het bijdragen aan een betere wereld voor de huidige en toekomstige generaties.
Lees hier meer over het thema duurzaamheid op de Albemarle website.


Plannen voor het verminderen van de CO2 uitstoot


Het productieproces van Albemarle is energie-intensief omdat er in het proces veelvuldig ‘gedroogd’ en ‘gebakken’ wordt. Hiervoor wordt nog een aanzienlijke hoeveelheid aardgas gebruikt.
Albemarle heeft het klimaatakkoord en de klimaatdoelstellingen omarmd en heeft voor de periode tot 2030 een meerjarenplan om haar aardgasverbruik en de daarmee samenhangende CO2 emissie te verlagen. Dit plan richt zich op hergebruik van warmte, elektrificatie en de introductie van energiezuinigere (droog)technologieën. Albemarle beoogt een nuluitstoot CO2 in 2050. Albemarle orienteert zich derhalve op de vervanging van aardgas door bijvoorbeeld waterstof rond 2030.  
Volg de ontwikkelingen bij Albemarle op de thema’s veiligheid, milieu en duurzaamheid op de nieuwspagina van de Albemarle website.

 

 

 

 

Lees meer over Albemarle en de VISIE op het Hamerkwartier.

 

 

Albemarle Catalysts Company b.v.

Nieuwendammerkade 1-3

1022AB Amsterdam

albemarle.nl