Visie van Albemarle op het Hamerkwartier

Albemarle verwelkomt de ontwikkeling van het Hamerkwartier en hiermee de bouw van extra woningen in Amsterdam. Albemarle is evenwel alert op de ontwikkeling van het overgangsgebied tussen Albemarle en het Hamerkwartier. Albemarle stelt een goed toekomstig woon- en leefklimaat van onze directe buren voorop. Albemarle wil een veilige woonomgeving, vrij van hinder blijven bieden aan de toekomstige buren in de directe nabijheid van haar fabrieken.

 

Een klein deel van het toekomstig te ontwikkelen Hamerkwartier bevindt zich evenwel binnen de invloedssfeer van Albemarle en hiermee binnen de richtafstanden voor woningbouw tot chemische industrie, zoals de Hamerkop en het Zamenhofterrein. Om die reden wordt het Zamenhofterrein vooralsnog niet tot ontwikkeling gebracht.

 

Met de voorgenomen plannen voor de ontwikkeling van deze kavels zal een deel van de toekomstige bewoners hinder kunnen ondervinden van de (toekomstige) bedrijfsvoering.

 

Albemarle stelt zich derhalve op het standpunt dat er geen tot zeer beperkte (hoog)bouw in de directe omgeving van de locatie zou moeten komen en Albemarle pleit voor een natuurlijke voortzetting van de groene IJ-oever boulevard langs de locatie van Albemarle tot in het Vliegenbos. Er ontstaat dan een aaneengesloten recreatieve groenstrook met fiets- en voetpaden die kan fungeren als natuurlijke scheiding tussen stadswijk en Albemarle. Vergelijkbare natuurstroken rond de locatie worden nu reeds gevormd door  het Vliegenbos, de Rietlanden en het IJ. Dit komt tevens de biodiversiteit ten goede in de stad.

 

Lees hier de volledige visie van Albemarle op de ontwikkeling van het Hamerkwartier en volg het actuele Hamerkwartiernieuws op de nieuwspagina van Albemarle.

 

Impressie van de voorgenomen stadsontwikkeling in de directe nabijheid van Albemarle

 

 

Albemarle Catalysts Company b.v.

Nieuwendammerkade 1-3

1022AB Amsterdam

albemarle.nl