Gemeente A'dam

Publicatie datum: 27-05-2021

 

Van bedrijventerrein tot Hamerkwartier

Een nieuwe wijk voor Amsterdam Noord 

 

Eind mei 2021 heeft de gemeente Amsterdam haar plannen voor het Hamerkwartier opgeschreven in een lijvige investeringsnota. De hele projectnota kun je hieronder downloaden. 

Meer informatie van de gemeente over het Hamerkwartier kun je hier vinden: amsterdam.nl/projecten/hamerkwartier.


 

De samenvatting:

 

Woon-werkwijk 

Hamerkwartier wordt een buurt voor iedereen. Voor jong en oud, Amsterdammer en nieuwkomer en voor allerlei inkomens en gezinssituaties. Er komen 30% sociale huurwoningen, 40% middeldure huur- en koopwoningen en 30% dure koop- en huurwoningen. 2/3 van de vierkante meters zijn voor wonen, 1/3 voor werken. Hamerkwartier wordt een woon-werkwijk met maakindustrie en ambachtelijke bedrijvigheid die verenigbaar is met wonen. Het Zamenhofterrein blijft een verzamelplek van creatieve en productieve bedrijvigheid. 

 

Bereikbaarheid 

Hamerkwartier wordt een autoluwe wijk; er is maar beperkt ruimte voor de auto. Straks gaan 26% van alle verplaatsingen te voet, zo’n 31% met de fiets, 23% met het OV en 20% met de auto. Er komen 2.900 parkeerplaatsen. We maken hoogwaardige loop- en fietsverbindingen van, naar en in Hamerkwartier. De Noord/ Zuidlijn is de belangrijkste OV-verbinding, met metrohalte Noorderpark op 5 fietsminuten afstand. De komst van een nieuwe vaste oeververbinding over het IJ kan de bereikbaarheid van Hamerkwartier nog beter maken. In de straten in Hamerkwartier zijn volop laad- en losplekken voor de bedrijven. 

 

Duurzaam, gezond en groen 

Hamerkwartier wordt een aardgasvrije wijk, met (bijna) energieneutrale of energie-leverende nieuwbouw. Er komen goed geïsoleerde gebouwen, die op duurzame wijze van warmte en koude worden voorzien. De gemeente en ontwikkelaars spelen in op mogelijke wateroverlast, grote hitte en droogte. De openbare ruimte in Hamerkwartier kan straks veel regen verwerken en krijgt volop groen en ruimte voor koelte, bewegen en recreatie. In de openbare ruimte komen sportvoorzieningen, ook voor georganiseerde sport. Over vergroening van de Johan van Hasseltweg nemen we op termijn een besluit, als er meer duidelijkheid is over een nieuwe OV- verbinding en de nieuwe oeververbinding. Hamerkwartier wordt zo ontworpen dat bewoners eerder op de fiets stappen of gaan lopen dan de auto nemen. 

 

Hoogbouw 

Met hoogbouw kunnen we zoveel mogelijk woningen toevoegen aan de stad. Maar het kan ook zorgen voor sociaal isolement, windhinder en donkere straten. In Hamerkwartier willen we hoogbouw zo inzetten dat deze nadelen wegvallen. We hebben regels opgesteld voor de maximale hoogtes, het aantal torens en het grondoppervlak van de torens. De torens zijn veel slanker dan die van het hotel aan de Motorkade. Bij vrijwel elke toren komt er een grote groene collectieve daktuin op het dak van de bedrijfsruimte. 

 

Onderwijs, zorg, horeca, sport 

In Hamerkwartier komen voorzieningen voor de omliggende buurten en de (nieuwe) bewoners en werknemers in de wijk zelf. Voor horeca en vermaak is verspreid door Hamerkwartier ruimte. De Meeuwenlaan, Johan van Hasseltweg, Gedempt Hamerkanaal en het Motorplein zijn geschikt voor dagelijkse horeca. Langs de IJ-oevers is plek voor bijzondere horeca en vermaak, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast heeft Hamerkwartier voorzieningen nodig als onderwijs, zorg, cultuur, groen en sport. Er komt ook een school voor Voortgezet Onderwijs. We onderzoeken de vestiging van een techniekschool. Dit wordt een opleiding voor de hele stad, die ook goed aansluit bij de bestaande en toekomstige bedrijvigheid in Hamerkwartier. 

 

Rol gemeente en eigenaren 

De gemeente is de aanjager van de herontwikkeling, volgens de uitgangspunten van deze Investeringsnota. We investeren in de openbare ruimte en in de bereikbaarheid van het gebied. Bijvoorbeeld de doorstroming op de kruising Johan van Hasseltweg/ Meeuwenlaan. En de bouw van een mobiliteitshub; een garage voor (deel)vervoermiddelen. Ook komt er een nieuw stadspark aan het IJ. We zorgen ervoor dat de nieuwe woningen en gebouwen zonder problemen aangesloten kunnen worden op de nutsvoorzieningen. Over de inrichting van de openbare ruimte gaan we graag in gesprek met omwonenden en ondernemers. Eigenaren nemen het initiatief om, binnen de ambities en kaders die de gemeente heeft opgesteld, het vastgoed te bouwen.