Exclusiva-kavel

Publicatie datum: 01-04-2021

Update maart 2023: De bouwplannen voor het terrein Exclusiva en Draka zijn uitgesteld vanwege een bezwaarprocedure door Albemarle. Lees hier meer daarover.

 

 

 

Buro Amsterdam ontwikkelt samen met vastgoedspecialist Lingotto het Exclusiva-kavel. Architect is studioninedots.

Buro Amsterdam: "Voor het werkgebied Hamerkwartier lonkt een toekomst als gemengde stadswijk, als woon-werkgebied. Hoe die nieuwe balans vorm moet krijgen, wordt Hamerkwartier-breed onderzocht én op kleinere schaal getest. Op het niveau van één kavel, die van Exclusiva, maakte Studioninedots in opdracht van Lingotto en Buro Amsterdam een stedenbouwkundig structuurontwerp, een ruimtelijke vertaalslag van de uitgangspunten voor het gehele gebied, vastgelegd in de gemeentelijke Projectnota van 2018.

 

In het structuurontwerp worden de contrasten in het Hamerkwartier gevierd en blijft de maakindustrie een hoofdrol spelen. De producerende ondernemers worden hier niet verdrongen; een flink aantal bewoners, andere werkvormen en een keur aan voorzieningen komen erbij. Dat resulteert in een hoge dichtheid en in een stedelijke levendigheid. Op de compacte Exclusiva-kavel worden die ambities vormgegeven als een gelaagd en duurzaam stuk stad.


Op ooghoogte is de dichtheid georganiseerd met stoere werk- en makersloodsen, hub’s voor collectief gebruik, een alles-in-één-school en ook woningen in de plinten. Daarlangs liggen margezones en compacte openbare ruimten zodat de straten erlangs levendig zijn. Direct bovenop de dynamiek in de plint liggen groene oases. Deze gemeenschappelijke tuinen voor bewoners vormen de overgang naar het privé-domein van de woningen in hogere volumes. Die woningen komen beschikbaar in drie categorieën: sociaal- en middensegment en vrije sector (30%-40%-30%). 


De gebouwen variëren er in functie, in grootte en in hoogte. Bestaande en nieuwe structuren staan er direct naast elkaar. Daarmee wordt ook de mix in programma en de variatie aan woningtypen aanwijsbaar; met afspraken over de architectuur krijgt het complex een beeld van samenhang. Die expressie van variatie en cohesie toont de potentie van deze pilot op de Exclusiva-kavel voor het gehele Hamerkwartier."

 

> Over Buro Amsterdam en Lingotto

> Over Studioninedots